Arhiva vesti
                   

UNAPREĐENE SOCIJALNE USLUGE U BUJANOVCU

31. Oktobar 2022.

Bujanovac – Beograd - Rezultati projekata koji su se bavili unapređenjem socijalnih usluga u okviru akcionih planova, usvojenih prošle godine u Bujanovcu, Vranju i Lebanu, predstavljeni su na završnom događaju održanom u Vranju u organizaciji Građanskih inicijativa.

Prema saopštenju organizatora, sprovedeno je ukupno sedam projekata koji su se bavili decom sa smetnjama u razvoju, decom iz socijalno ugroženih grupa, porodicama sa nedovoljnim roditeljskim kapacitetom, osobama sa invaliditetom i ženama žrtvama nasilja.

„Najjači utisak ostavili su korisnici usluga socijalne zaštite koji su se odvažili i javno govorili o svom iskustvu i na taj način ukazali na važnost bavljenja ovako bitnom temom, kakva je socijalna zaštita ugroženih grupa“, navodi se u saopštenju.

Na skupu povodom sumiranja rezultata akcionih planova za unapređenje socijalnih usluga, predstavnici lokalnih samouprava su istakli važnost nastavka pružanja socijalnih i drugih usluga iz akcionih planova.

Diskutovalo se i o planovima u ovoj oblasti za naredni period, a jedan od ciljeva organizatora jeste podsticaj svim akterima društva da i dalje brinu o svojim komšijama iz ranjivih grupa.

Kao deo Akcionog plana za unapređenje socijalnih usluga za 2022. godinu, pokrenut je internet sajt Centra za socijalni rad koji omogućava lakšu dostupnost informacija građanima Bujanovca.

U okviru projekta pod nazivom “Unapređenje socijalnih usluga opštine Bujanovac”,   Udruženje romkinja Bujanovac sprovelo je kampanju potpisivanja peticije za otvaranje SOS telefonske linije na albanskom, romskom i srpskom jeziku za pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja u Bujanovcu.

Projekti koji su realizovani u okviru akcionih planova su “Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom, sa akcentom na multipla sklerozu”, “Nasilje nad ženama – specijalizovane licencirane lokalne socijalne službe; Mreža civilnih ženskih organizacija za žene – SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja”, “Podrška porodicama sa nedovoljnim roditeljskim kapacitetima i rizikom od socijalne disfunkcije”,  “Igraonica za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje”,  “Poboljšanje obrazovanja dece ugroženih grupa u opštini Bujanovac”, “Unapređenje dostupnosti socijalnih usluga” i “Unapređenje socijalnih usluga opštine Bujanovac-SOS telefon”.

Svi projekti su realizovani u saradnji sa predstavnicima civilnog sektora, centara za socijalni rad i lokalnih samouprava.

Završni događaj i predstavljanje rezultata realizovano je u koordinaciji organizacije Građanske inicijative, pod pokroviteljstvom organizacije People in Need (PIN) i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva.

Izvor: Bujanovačke, Koordinaciono telo