Arhiva vesti
                   

U ZNAK SEĆANjA NA POGINULE VOJNIKE U PRVOM SVETSKOM RATU U PREŠEVU POSAĐENO 600 BOROVA

29. Novembar 2018.

Preševo – Akcija pošumljavanja Srbije u okviru projekta „Jedno drvo za jednog ratnika“ sprovodi se ove nedelje u Preševu. Sadnja je počela u utorak kada je posađeno 600 sadnica Crnog bora u znak sećanja na srpske vojnike poginule u Prvom svetskom ratu.

Do kraja akcije pošumljavanja na lokaciji Preševo u narednih nedelju dana biće ukupno posađeno 8.000 sadnica.

Obeležavanje sto godina od početka Prvog svetskog rata (1914-1918) počelo je 2014. godine kada je Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u saradnji sa JP „Srbijašume“ i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu – pokrenulo širi društveni projekat pošumljavanja u Srbiji uz angažovanje osuđenih lica. Projekat pod nazivom „Jedno drvo za jednog ratnika“ predstavlja jedinstven vid obeležavanja stogodišnjice Velikog rata u Srbiji, i u to ime biće posađeno 1.300.000 sadnica – po jedno drvo za svakog poginulog srpskog vojnika.

“Ovaj Projekat ima za cilj da oživi sećanje na herojske žrtve srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. U okviru socijalnog cilja Projekta dobrovoljno radno angažovanje osuđenih lica treba da podstakne osećaj njihove korisnosti u društvu. Ovakvo angažovanje osuđenih lica kompatibilno je sa novim tendencijama u sistemu izvršavanja krivičnih sankcija – rad u javnom interesu – koji se izriče za lakša krivična dela i prekršaje”, navode u preduzeću “Srbijašume”.

Ekološki cilj Projekta je povećanje površina pod šumama i to ima neprocenjiv značaj za očuvanje životne sredine, čiji kvalitet direktno zavisi od stepena šumovitosti.

U okviru projekta „Jedno drvo za jednog ratnika“ od 2014. godine do danas posađeno je preko 1.200.000 sadnica. Projekat se završava u decembru ove godine kada će uz prigodnu svečanost biti obeležen kraj Projekta i posađena i poslednja od 1.300.000 sadnica.

Izvor: Jugmedia i Koordinacino telo