Arhiva vesti
                   

U OVOJ GODINI SMANjEN BROJ RADNIKA NA CRNO U JABLANIČKOM OKRUGU

29. Septembar 2020.

Leskovac - Uprvih osam meseci ove, kao i u istom periodu prošle godine, inspekcija rada je na području Jablaničkog okruga obavila gotovo isti broj od oko 1.300 nadžora rada na crno. U prošloj godini je zatečeno oko 300 radnika, dok je u ovoj samo 80, pokazuju podaci Odseka inspekcije rada za Jablanički okrug.

U istom periodu i prošle i ove godine je bilo 11 neregistrovanih subjekata koji nikada nisu prijavili delatnost.

„Rad na crno definitivno postoji, ali je u ovoj godini drastično smanjen.  Razlozi za to su višestruki: veće zapošljavanje u velikim inostranim kompanijama,kao i borba protiv Kovida 19, jer mnoge delatnosti kod kojih ima najviše rada na crno nisu mogle da rade na uobičajen način. Tu, pre svega, mislim na ugostiteljstvo, građevinu i trgovinu“, rekla je Milica Kljujić Kitanović, šef Odseka inspekcije rada za Jablanički okrug.

Veliki broj poslodavaca pravi iste greške jer smatraju da takozvani probni rad ne treba da bude regulisan ugovorom.

„To nije tačno i precizno je regulisano Zakonom o radu i Zakonom o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.Svaki rad,mora biti s ugovorom o radu i mora da bude plaćen“ , naglasila je ona.

Objasnila je da je zakonima regulisano da pre stupanja na rad, radnik mora da bude prijavljen, a  dokumentacija o tome mora da bude na radnom mestu.

„Dešava se da radnici rade po 3 meseca a ne prime zaradu i onda dođu u inspekciju rada i to prijavljuju. Potrebno je odmah reagovati, da bi i inspekcija to učinila pravovremeno“, ističe šef Odseka inspekcije rada.

Kazne za rad na crno su za preduzetnike od 300 do 500 hiljada dinara, za pravna lica od 800 hiljada do 2 miliona dinara i za odgovorno lice u pravnom licu od 50 do 150 hiljada dinara.Kazne za neregistrovana fizička lica su od 50 do 500 hiljada dinara, a za pravna lica od 200 hiljada do 2 miliona dinara.

Provere prijava vrše se po svim pozivima, to važi i za anonimne, kojih ima od 2 do 3 mesečno.

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja je 2018. godine pokrenulo  projekat koji i danas funkcioniše, na osnovu koga se pozivom na besplatan broj 0800 300 3007 anonimno prijavljuje rad na crno i druge nepravilnosti iz radnih odnosa.

Izvor: Jugmedia i Koordinaciono telo