Arhiva vesti
                   

SASTANAK PRVE RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA KT-A 2008-2010

20. Novembar 2007.

Na prvom sastanku radne grupe prisustvovalo je trideset predstavnika iz Preševa, Bujanovca i Medveđe koji su stručnom timu Koordinacionog tela izneli svoje sugestije i predloge za promene prvog nacrta strategije rada Koordinacionog tela u naredne dve godine. Neki od osnovnih problema koji su izneti na ovom radnom sastanku, bili su: problem obrazovanja, zapošljavanja i integracije Roma, smanjivanje budžeta Koordinacionog tela, ekonomski razvoj ovog područja koji treba da se bazira na poljoprivredi, stočarstvu i prirodnim resursima i problem privatizacije, sa posebnim naglaskom na privatizaciju multietničkih medija. Dogovoreno je da stručni tim analizira iznete predloge i uklopi ih u postojeći nacrt Strategije. Takav dopunjen nacrt biće ponovo prosleđen radnoj grupi na finalne komentare i sugestije.