Arhiva vesti
                   

SAJAM VOLONTERIZMA

30. Novembar 2020.

Sajam volonterizma je onlajn događaj informativno-edukativnog karaktera u organizaciji udruženja Svetski omladinski talas.Održava se 5. i 6. decembra, od čega se prvi dan (5. decembar) sastoji od 5 blokova, kroz koje se predstavlja 5 različitih tipova volontiranja.

Aktivnosti prvog dana Sajma uključuju panel ,,Počni od ZAŠTO”, kao i tribine pod nazivima: ,,Kulturacija”, ,,Aktiviraj aktivizmom”, ,,Dati sebe drugima” i ,,Pređi granice”.  Drugi dan (6. decembar) uključuje interaktivnu radionicu pod nazivom ,,Druga strana volonterizma” i studiju slučaja.

Kroz organizovane tribine, predavanja, panel diskusije, a naposletku i studije slučaja, Sajam volonterizma se osvrće na pitanje pozicije volonterizma u društvu, vrednosnih normi koje iza njega stoje i učinaka koji iz njega proističu. Polazna ideja je da, promocijom volonterizma, mladi spoznaju sebe, razvijaju kompetencije i steknu iskustva kroz relevantne aktivnosti koje biraju slobodnom voljom, a u skladu sa ličnim interesovanjima i ideološkim uverenjima.

Više informacija o ovom događaju, agendi, moderatorima i govornicima, kao i o načinu prijavljivanja možete pronaći na Instagram profilu udruženja Svetski omladinski talas – @sot_org.

Za Sajam volonterizma možete da se prijavite na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_V0xySLVKOwd66vvb42I4vW75vLwwDqDf8oz7ahu77y-xMQ/viewform

Izvor: Unija srednjoškolaca Srbije i Koordinaciono telo