Arhiva vesti
                   

RASPISAN POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA (ROK: 3. DECEMBAR 2020)

27. Novembar 2020.

Grad Vranje je raspisao poziv za prikupljanje pisanih ponuda u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Vranja.

Ponude se mogu dostavljati do 3. decembra .2020. godine, do 14 časova. Uvid u dokumentaciju, grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima, koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Vranja, kancelarija broj 37,  ulica Kralja Milana broj 1, 1. sprat, svakog radnog dana od  10 do14  časova.

Dodatne informacije mogu da se dobiju na broj telefona: 017/ 402-348.

Izvor: RTV Ritam i Koordinaciono telo