Arhiva vesti
                   

PROGRAM DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAJBOLjIM BIZNIS PLANOVIMA U OKVIRU USAID-OVOG PROJEKAT PODRŠKE RAZVOJU PRIVATNOG SEKTORA U JUŽNOJ I JUGOZAPADNOJ SRBIJI – DRUGA FAZA

29. Oktobar 2015.

Pravo na učešće u drugoj fazi Programa imaju oni kandidati koji su uspešno završili sva tri modula obuke za započinjanje biznisa i izradili biznis plan. 

Kandidati su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Programa.

Po realizaciji takmičenja za najbolji biznis plan, 20 najbolje rangiranih biznis planova kvalifikovaće se za dodelu bespovratnih sredstava.

Prioritet prilikom dodele bespovratnih sredstva imaće kandidati koji nemaju registrovanu sopstvenu delatnost i privredni subjekti u vlasništvu žena, registrovanih u poslednje dve godine. Privredni subjekti u vlasništvu mladih, koji su muškog pola, registrovani u poslednje dve godine, će biti uzeti u razmatranje ako se u okviru prioritetnih grupa ne postigne projektovani broj korisnika bespovratnih sredstava.

Ukupna raspoloživa sredstva za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u vlasništvu žena i mladih iznose 150.000,00 USD sa prosečnom vrednošću od 7.500,00 USD po korisniku, u dinarskoj protivvrednosti po utvrđenom kursu Narodne banke Srbije.

Bespovratna sredstva će se odobravati za nabavku dobara/usluga za realizaciju poslovne ideje koja je nagrađena na takmičenju.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za rekonstrukciju postojećih građevinskih objekata i izgradnju novih građevinskih objekata, kao ni za naknadu za zaposlene. 

Rok za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava (Druga faza Programa) je 13.novembar.2015. godine.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će pisanim putem obavestiti sve kandidate o rezultatima izbora najboljih biznis planova, a najkasnije 4 nedelje nakon završetka procene usklađenosti sa procedurama zaštite životne sredine.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.
 

Prijave sa područja gradova Leskovac i Vranje i opština Preševo, Bujanovac i Medveđa se podnose lično ili preporučenom poštom Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac; Pana Đukića 42, 16000 Leskovac; tel: 016/315-0115; e-mejl: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org.

Izvor: Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Koordinaciono telo