Arhiva vesti
                   

PRELIMINARNA RANG LISTA UČENIKA KOJI SU PODNELI MOLBE NA KONKURSU ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

30. Oktobar 2019.

Komisija Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa za dodelu đačkih stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2019/2020 godinu, na osnovu zapisnika 100 broj 45-00-00001-21/2019-01 od 16.10.2019 godine, zapisnika 100 broj 45-00-00001-22/2019-01 od 17.10.2019 godine, zapisnika 100 broj 45-00-00001-23/2019-01 od 21.10.2019 godine i raspoloživih finansijskih sredstava objavljuje preliminarne rang liste učenika za dobijanje učeničkih stipendija iz ove tri opštine.

Preuzmi dokument:

Preliminarna rang lista Preševo 2019 (pdf)

Preliminarna rang lista Bujanovac 2019 (pdf)

Preliminarna rang lista Medveđa 2019 (pdf)

Prigovori na preliminarnu rang listu kandidata mogu se dostaviti Službi Koordinacionog tela na isti način kao i molbe za dodelu stipendija najkasnije u roku od 15 dana po objavljivanju preliminarne rang liste. Kandidati za dodelu stipendija imaju pravo na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru stipendista, a u skladu sa članom 32. i 147. Zakona o opštem upravnom postupku. 

U prigovoru se moraju navesti razlozi za podnošenje prigovora i obrazloženje, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija.

Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija neće se razmatrati. Prigovor koji nije blagovremen ili koji je podnet od strane neovlašćenog lica će biti odbačen. Komisija za učeničke stipendije će razmatrati sve pristigle prigovore i utvrditi konačnu rang-listu kandidata.

Konačna rang lista i spisak kandidata sa primercima ugovora Služba Koordinacionog tela će sačiniti i dostaviti školama u roku od osam dana od isteka roka za prigovore na rang liste.

Izvor: Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije