Arhiva vesti
                   

PREKVALIFIKACIJA U IT SEKTORU

27. Oktobar 2017.

IT sektor je jedan od najvećih neto izvoznika u Srbiji i rastao je stopom od preko 10% svake godine, sa jakim potencijalom za budući rast. Taj sektor trenutno zapošljava oko 20.000 radnika. Prosečna plata po radniku u IT sektoru je skoro trostruko viša nego u drugim privrednim granama. Svaki radnik u IT sektoru doprinosi izvozu Srbije oko 40 hiljada evra godišnje.

Opis programa

Kratkoročni pilot program obuke osmišljen je sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada i finansiran je od strane Vlade Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat se sastoji od dve faze – u prvoj pilot fazi je učestvovalo 100 polaznika i 4 organizatora obuka. U drugoj fazi će učestvovati još 900 polaznika.

Način prijave
Prijavite se za učešće u programu na https://www.itobuke.rs/prijavni-formular/ Prijave su otvorene do  5. novembra 2017.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani Srbije koji su završili srednju školu.Pravo učešća nemaju građani koji trenutno studiraju ili su završili više od dve godine studija na informatičkim smerovima (smerovi sa više od 20% ispita iz IT predmeta) na fakultetima ili visokim školama.

Građani koji studiraju ili su završili fakultete na smerovima koji su imali manje od 20% ispita iz IT predmeta mogu da učestvuju u programu. Građani koji su zaposleni imaju pravo učešća u programu ukoliko imaju dovoljno vremena da se posvete kursu. Zaposleni koji trenutno ne rade ili nisu radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u industriji imaju pravo da učestvuju.

Konkurs je otvoren do 05.11.2017. godine .

Dodatne informacije o konkusru su dostupne na https://www.itobuke.rs/

Izvor: Vlada Republike Srbije – Prekfalifikacije za IT i Koordinaciono telo