Arhiva vesti
                   

POZIV ZA PREDAJU PRIJAVA ZA PROJEKTE IZ SRBIJE ZA 2019. GODINU U OKVIRU ERAZMUS+ KA2 IZGRADNjA KAPACITETA U OBLASTI MLADIH

29. Novembar 2018.

Izvršna agencija Evropske komisije  (EACEA) je u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu (https://erasmusplus.rs/opsti-poziv-erasmus-2019/) objavila poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Saradnja programskim i partnerskih zemalja (ACPALA) za 2019. godinu.

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih od konkursnog roka za projekte za 2019. godinu, akteri iz Srbije po prvi put mogu biti podnosioci projekata u okviru budžetske linije namenjene programskim zemljama (ACPALA).  U okviru posebne programske i budžetske linije Omladinski prozor za Zapadni Balkan, akteri iz Srbije od 2019. godine, ne mogu više biti podnosioci predloga projekata, ali zato i dalje mogu učestvovati kao partneri podnosiocima projekata iz regiona Zapadnog Balkana.

Projekti KA2 Izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao u drugim sektorima – u programskim i partnerskim zemljama. Akteri iz Srbije su do sada bili najuspešniji korisnici sredstava namenjenih ovim projektima na Balkanu (više informacija možete pronaći na https://erasmusplus.rs/mladi-odobreni-projekti/rezultati-konkursa/

Rok za predaju projekata za 2019. godinu je 24. januara do 12 časova (podne).

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2019. godinu (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en). Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog podnošenja projekata aktera iz Srbije se nalazi u odeljku KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

Registracija PIC broja (https://erasmusplus.rs/pic-broj/?langkl=lat)         je obavezna za sve partnere na projektu.

Izvor: Izvršna agecija Evropske komisije i Koordinaciono telo