Arhiva vesti
                   

PODRŠKA PROJEKTIMA ZA JAČANjE EKONOMSKE SIGURNOSTI

21. Februar 2008.

USAID - Konkurs
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) poziva zainteresovane firme i organizacije da podnesu predloge projekata za realizaciju aktivnosti koje će biti podržane u okviru Programa za ekonomsku sigurnost za 2008. godinu. Program posebno poziva preduzeća u privatnom sektoru, zadruge, udruženja, nevladine organizacije, obrazovne institucije i druga pravna lica da podnesu projekte koji su u skladu sa glavnim ciljevima Programa, i to jačanje ekonomske sigurnosti ugroženih kategorija stanovništa i kapaciteta za održiv i ravnomeran ekonomski razvoj u manje razvijenim područjima Srbije.
Tokom 2007. godine, Program za ekonomsku sigurnost podržao je 182 kompanija kroz razne oblike pomoći: finansijska pomoć, tehnička podrška u oblasti poslovnog razvoja, učestvovanje na međunarodnim sajmovima i/ili obuka u oblasti finansija, marketinga i menadžmenta. Ukupna vrednost direktnih grantova kompanijama do sada iznosi preko 400.000 dolara.
Program za Ekonomsku sigurnost ima za cilj poboljšanje pristupa ekonomskim mogućnostima u ciljnim opštinama sa posebnim naglaskom na ugroženo stanovništvo kao što su nezaposleni, tehnološki višak, mladi, siromašno seosko stanovništo kroz podršku jačanja lokalnih malih i srednjih preduzeća, unapređenje tržišnih veština i znanja i poboljšanje ekonomskih prilika u tim područjima, kao i promovisanje šireg učešća građana u društvene i ekonomske tokove. Opštine koje program podržavaju su: Kraljevo, Kuršumlija, Preševo, Medveđa, Bujanovac, Prijepolje i Novi Pazar.
Zainteresovani mogu da podnesu projekte do 30. septembra 2008. Svi podaci o programu i uslovima prijave mogu se naći na Internet sajtu www.scopes-serbia.org, dobiti putem e-mail adrese: scoopes@dai.com, ili na telefon 011-3639900.