Arhiva vesti
                   

OPŠTINA BUJANOVAC ZAPOŠLjAVA OSOBE SA INVALIDITETOM

2. Februar 2023.

Bujanovac – Beograd  – Opštinska uprava će u narednim danima otvoriti konkurs za zapošljavanje tri radnika na neodređeno vreme. Prednost pri zapošljavanju će imati osobe sa invaliditetom.

Konkurs će biti otvoren za dva radna mesta u ekonomatu Odeljenja za opštu upravu.
Biće zaposlen i jedan izvršilac na Poslovima radnih odnosa.

Uslov za kandidate je diploma srednje škole.

Osobe sa invaliditetom koje će imati prednost pri zapošljavanju moraju da poseduju Rešenje o statusu osobe sa invaliditetom.

Izvor: Bujanovačke, Služba Koordinacionog tela