Arhiva vesti
                   

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U OPŠTINI BUJANOVAC

20. Februar 2023.

Bujanovac – Beograd  – Predsednik opštine je doneo odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Više informacija možete pronaći na https://bujanovac.rs/o-g-l-a-s-za-davanje-u-zakup-i-na-korišćenje/

Izvor: Opština Bujanovac, Služba Koordinacionog tela