Arhiva vesti
                   

NATO U BAZI „JUG“ DAO ODLIČNE OCENE INŽINjERCIMA SRPSKE VOJSKE, SPREMNI ZA MIROVNE MISIJE

31. Oktobar 2019.

Bujanovac – Specijalizovana četa Vojske Srbije dobila je u bazi Jug kod Bujanovca odlične ocene eksperata NATO čiji se standardi primenjuju u operacijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija, čime se potvrdilo da su osposobljeni i za otkrivanje improvizovanih eksplozivnih naprava.

Inžinjerci Vojske Srbije, čiji su osnovni zadaci izgradnja puteva, mostova i vojničkih kampova, spremni su za odlazak u neku od multinacionalnih operacija u inostranstvu.

Reč je o četi iz sastava 310. inžinjerijskog bataljona, a njihovu obučenost su nedavno na poligonima baze „Jug” kod Bujanovca ocenjivali vojni stručnjaci NATO.

Među njima je bio i potpukovnik Holger Bernard iz Kopnene komande NATO u Izmiru, oficir nemačke vojske.

„Drago mi je što mogu da kažem da je inžinjerijska četa dobila odlične ocene. Ova jedinica je spremna za najzahtevnije zadatke koji joj se mogu dodeliti u budućnosti. Pošto međunarodne mirovne misije Evropske unije i Ujedinjenih nacija koriste NATO standarde u svojim operacijama širom sveta, inžinjerijska četa je sada spremna da se pridruži takvim misijama svakog trenutka i da doprinese očuvanju međunarodnog mira i stabilnosti“, izjavio je potpukovnik Bernard.

On objašnjava da je ocenjivanje sprovedeno kroz „Koncept operativnih sposobnosti – evaluacija i izveštavanje”, što je mehanizam NATO-a.

„Impresionirani smo napornim radom i zalaganjem srpskog vojnog osoblja. Kao što smo i očekivali, inžinjerijska četa je postala četvrta jedinica Vojske Srbije za koju je procenjeno da je u potpunosti sposobna da učestvuje u međunarodnim mirovnim misijama“, stakao je potpukovnik Bernard.

Inžinjerci Vojske Srbije su ekspertima NATO-a prikazali i kako mogu efikasno da saniraju put ili da premoste manju reku, a i uverili su ih da su sposobni da rade sa sličnim jedinicama drugih armija koje su već prošle kroz ovakvo ocenjivanje.

Takođe, osposobljeni su i za otkrivanje improvizovanih eksplozivnih naprava, što je inače i jedan od najvećih rizika u savremenim multinacionalnim operacijama.

Na Srbiji je da odluči u koji kraj sveta bi srpski inžinjerci mogli biti upućeni.

Izvor: Bujanovačke i Koordinaciono telo