Arhiva vesti
                   

NARODNI POSLANIK RIZA HALIMI SA MATURANTIMA O OSNIVANjU NACIONALNOG SAVETA ALBANACA

20. Februar 2010.

U okviru projekta “Upoznajmo naša prava” koji realizuje NVO „Centar za Multikulturno Obrazovanje” iz Preševa, u prostorijama organizacije „Inicijativa Mladih za Ljudska Prava” organizovan je okrugli sto o značaju osnivanja Albanskog Nacionalnog Saveta.

Narodni poslanik u Parlamentu Srbije, Riza Halimi razgovarao je sa dvedesetak maturanata iz dve preševske srednje škole.

Ciljeve projekta “Upoznajmo naša prava” predstavio je predsednik NVO „Centar za multikulturno obrazovanje” Beljul Nasufi i ujedno se zahvalio Koordinacionom telu za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa koje finansira projekat. U okviru projekta  predviđena su još tri okrugla stola  kojima će prisustvovati predsednik opštine Bujanovac, Šaip Kamberi, njegov zamenik Nagip Arifi, a na poslednji sastanak u nizu biće pozvan i ministar za ljudska i manjinska prava dr Svetozar Čiplić.

Narodni poslanik Riza Halimi govorio je o značaju i ulozi Nacionalnog saveta Albanaca, i naglasio da se formiranjem Nacionalnog sveta garantuju sva prava manjina predviđena međunarodnim konvencijama za zaštitu manjina.

Mladi su informisani o mogućnostima i nadležnostima Nacionalnog saveta preko kojeg zajednica može ostvariti svoja prava koja su predviđena u skladu sa zakonom i omogućava rešavanje problema u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja nacionalnih manjina na svom jeziku i upotrebu službenog jezika, pisma i azbuke. Pored toga Nacionalni savet učestvuje u mnogim procesima odlučivanja ili odlučuje o važnim stvarima i može da bude osnivač  raznih ustanova i drugih organizacija kao što su na primer elektronski mediji ili časopisi na jezicima manjina. Poslanik Halimi je naglasio da je Nacionalni savet prava prilika da se reše višegodišnji problemi Albanaca, kao što su obrazovanje, nastavni plan i program i udženbenici na maternjem jeziku.

Do sada je za osnivanje Nacionalnog saveta Albanaca u opštini Preševo prikupljeno oko osam, a u Bujanovcu oko sedam hiljada potpisa. Narodni poslanik Halimi rekao je da je optimista  i da će do kraja roka biti sakupljen dovoljan broj potpisa za osnivanje Saveta.

Beljul Nasufi je maturantima prezentovao međunarodnu Konvenciju za manjinska prava, prava manjina u okviru Ustava Srbije i Zakon za Nacionalne savete manjina.

 

homescontents