Arhiva vesti
                   

NAGRADE ZA AKTIVIZAM MLADIH SA HENDIKEPOM (ROK: 30. JUN 2021)

29. Mart 2021.

Udruženje studenata sa hendikepom nagrađuje aktivizam mladih sa hendikepom! Udruženje je spremilo vredne nagrade za one koji se budu aktivistički angažovali, jer želi da podstakne mlade sa hendikepom da se uključuju u takve aktivnosti i bore za svoja prava. Najbolje čekaju nagrade koje su u skladu s potrebama mladih ljudi – računari, tableti, vaučeri za tehnologiju itd.

Pod društvenim aktivizmom Udruženje podrazumeva:

  • angažovanje u aktivnostima koje se tiču socijalne inkluzije, ljudskih prava, ekologije..
  • pohađanje treninga i radionica koji su u vezi sa društvenim aktivizmom
  • učestvovanje u tribinama, okruglim stolovima, info štandovima, javnim akcijama, raspravama, vebinarima o temama koje se tiču društvenog aktivizma
  • volontiranje u organizacijama koje se bave omladinskim radom i društvenim aktivizmom
  • učešće u radu omladinskih tela poput studentskog ili univerzitetskog parlamenta ili omladinskih odbora lokalne zajednice
  • pojavljivanje u medijima i govorenje o temama koje su društveno angažovane
  • učestvovanje u volonterskim akcijama koje su društveno angažovane
  • učestvovanje u zagovaračkim aktivnostima o ljudskim pravima
  • kreiranje i plasiranje onlajn sadržaja ili kreativnog sadržaja koji se bavi aktivističkim temama i podizanjem svesti (društvene mreže, blogovi, YouTube…).

Ukoliko želite da se prijavite i potencijalno dobijete vrednu  nagradu, možete pisati Udruženju studenata sa hendikepom na adresu prijave@ush.rs. Potrebno je da napišete na koji način ste bili aktivistički angažovani i koj je tema u pitanju  i da opišete to iskustvo, kao i  da dostavite neki dokaz (fotografije, linkove, potvrdu nadležne osobe…), a ukoliko želite možete napisati i šta vas je pokrenulo, šta ste naučili i šta vam je bilo najznačajnije.

Nagrade će biti dodeljivane dva puta u toku godine – u julu i u decembru. Rok za prijavljivanje za prvi krug dodele traje do 30. juna 2021.

Bodovaće se aktivnosti u skladu s nivoom angažovanja i tema, ali će prednost svakako biti data aktivizmu u oblasti socijalne inkluzije i prava osoba sa hendikepom. Rang lista za prvi krug nagrađivanja biće objavljena oko 5. jula i biće transparentna.

Veoma je važno da mlade osobe sa hendikepom učestvuju ravnopravno u svim društvenim aktivnostima, da se bore za svoja prava, ali i da doprinose društvu. Udruženje studenata sa hendikepom kao omladinska organizacija želi da motiviše mlade koji su aktivni, uporni i posvećeni i koji žele da doprinesu poboljšavanju položaja osoba sa hendikepom.

Izvor: ush.rs i Koordinaciono telo