Arhiva vesti
                   

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE RASPISALA 13 JAVNIH POZIVA/KONKURSA ZA 2023. GODINU

20. Februar 2023.

Medveđa – Beograd  – Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva/konkursa.

Kao i prethodnih godina akcenat će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih.

Većina javnih konkursa biće otvorena do 30. novembra 2023. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2023. godine.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 10. aprila 2023. godine, rok za podnošenje prijava potencijalnih izvođača javnih radova ističe 27. marta 2023. godine, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra 2023. godine.

Zahtevi se podnose nadležnim organizacionim jedinicama nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca.

Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška, podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima biće dostupne na sajtu www.nsz.gov.rs.

Izvor: Radio Medveđa, Služba Koordinacionog tela