Arhiva vesti
                   

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE: KONKURS ZA UČEŠĆE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SUFINANSIRANjU PROGRAMA ILI MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA U 2019. GODINI

11. Januar 2019.

Preševo, Bujanovac, Medveđa - Cilj konkursa je realizacije sledećih mera ili programa aktivne politike zapošljavanja:

1. Javni radovi

2. Program obuke na zhetv poslodavca – za nezaposlene

3. Program sticanja praktičnih znanja

4. Subvencija za samozapošljavanje

5. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

6. Stručna praksa

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je 20.02.2019. godine

Dodatni podaci o konkursu su dostupni na http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/informacije_o_u_e__u_u_sufinansiranju_programa_ili_mera_aktivne_politike_zapo_ljavanja_u_2019._godini.cid52712?page=0

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje i Koordinaciono telo