Arhiva vesti
                   

KOORDINACIONO TELO UNAPREĐUJE ZNANjE SRPSKOG KAO NEMATERNjEG JEZIKA

26. Oktobar 2015.

Preševo, Bujanovac - Početkom školske 2015/2016 godine, Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu započelo je implementaciju projekta unapređenja znanja srpskog kao nematernjeg jezika učenika koji pohađaju nastavu na albanskom.

Četiri osnovne škole iz opština Bujanovac i Preševo, u kojima je nastava na albanskom jeziku, obuhvaćene su projektom „Unapređenje srpskog  kao nematernjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac  i Medveđa“, tokom čijeg trajanja će  nastavnici srpskog jezika imati asistente za nastavu.

Jedna od škola koja je uključena u ovaj projekat je osnovna škola „Muharem Kadriu“ iz Velikog Trnovca, sela koje je nastanjeno isključivo Albancima.

Naim Saljihu, vršilac dužnosti direktora ove škole, kaže da je Koordinaciono telo ovim projektom želelo da pomogne učenicima kojima je albanski maternji jezik da bolje nauče srpski, kao i da će vreme pokazati koliko je projekat bio uspešan.

„U opštini Preševo ima puno nastavnika koji nisu obučeni da rade sa učenicima na predmetu srpski kao nematernji jezik. Koordinaciono telo je želelo da pomogne oko povećanja nivoa znanja srpskog jezika, kao što se to, na primer, radi u Vojvodini, jer učenici iz našeg sela prvi put čuju srpski jezik u školi ili na televiziji. Vreme će pokazati kakvi će biti rezultati projekta”, rekao je Naim Saljihu.

Vjolca Sadiku, jedna od sedam nastavnika srpskog jezika u ovoj školi, koja ima 35 godina iskustva u radu u školi,  kaže da su učenici ranije bili zaintereseovaniji za učenje srpskog jezika.

„Projekat je dobrodošao, verujem da ćemo još više raditi, a videćemo koliko ćemo biti uspešni. Međutim, bez znanja oba jezika, i srpskog i albanskog, ne može se biti uspešan u školi u kojoj se nastava odvija na albanskom jeziku. Bez znanja albanskog jezika teško je raditi sa učenicima, posebno ovde u Velikom Trnovcu“, istakla je nastavnica Vjolca Sadiku.

Vršilac dužnosti direktora škole, Naim Saljihu, je dodao da je zadovoljn učenicima, jer mada  je Veliki Trnovac mesto u kome učenici nemaju mogućnost komunikaciranja na srpskom jeziku, u svakom odeljenju može da se nađe 10 do 15 učenika koji to znaju.  

Dragana Krstić, profesor srpskog jezika iz Niša, je asistent za nastavu srpskog kao nematernjeg jezika u ovoj školi.  Ona  je, pre dolaska u pomenutu školu, pohađala seminare koje su držali  stručnjaci za predavanje srpskog kao nematernjeg jezika sa univerziteta u Beogradu i Novom Sadu.

„Ovo je prvi put  da učenici osnovnih škola imaju asistente za nastavu. Što se tiče mojih  prvih utisaka, veoma sam zadovoljna. Na časovima se pridržavamo programa rada, koga prilagođavamo nivou znanja učenika. Zajedno sa nastavnicima, decu podučavamo srpskom jeziku koji im je potreban za svakodnevnu komunikaciju. Najveća poteškoća mi je to što ne znam albanski jezik. Međutim, i mi nastavnici, koji smo nedavno počeli da radimo u ove četiri škole, počeli smo da pohađamo časove albanskog jezika, kako bi savladali školsku leksiku koja nam je potrebna za rad sa decom. Deca su vrlo zadaovoljna kada na času govorim albanski jezik, tako da uzajamno razmenjujemo znanje “, rekla je nastavnica Dragana Krstić.

Predviđeno je da se projekat implementira do kraja tekuće školske godine, odnosno do 15. jula 2016. godine. 

Izvor: Tituli, OK Radio i Koordinaciono telo