Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA PRIMERE USPEŠNIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI OSTVARENIH U OKVIRU GRAĐANSKOG VASPITANjA U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA (Rok: 15. januar 2021)

28. Decembar 2020.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je, u okviru projekta „Podrška reforme građanskog vaspitanja“, raspisao Konkurs za izbor primera uspešnih projektnih aktivnosti ostvarenih u okviru građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Projekat je deo Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Pod primerima se podrazumevaju različite projektne aktivnosti koje su sprovedene u okviru časova građanskog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi, a izdvajaju se po temi, načinu rada, postignutim efektima ili nekom drugom kriterijumu uspešnosti. Sledeće godine će biti 20 godina kako se građansko vaspitanje ostvaruje u našim školama i potrebno je da mnogi dobri primeri rada sa učenicima postanu vidljivi i inspiracija drugim nastavnicima. Konkurs se odnosi na projektne aktivnosti jer su one sastavni deo i starih i novih programa građanskog vaspitanja i predstavljaju važan segment rada sa učenicima na razvoju građanskog aktivizma i kompetencije za odgovoran život u demokratskom društvu. Projekat je, kao forma rada, izabran  i zato što njegovo sprovođenje pruža značajnu podršku razvoju  drugih međupredmetnih kompetencija, kao što su kompetencija za učenje, saradnju, komunikaciju, rešavanje problema, rad sa podacima, za preduzimljivost ili digitalnu kompetenciju.

Konkurs je otvoren do 15. januara 2021. godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju osnovne i srednje škole. Ustanova može poslati više primera na Konkurs u odvojenim prijavama.

Tekst konkursa, prijavni obrazac i uputstvo za popunjavanje obrasca su dostupni na  zuov.gov.rs.

Prijave treba poslati u elektronskom obliku putem onlajn formulara koji se nalazi na adresi zavod.edu.rs/gradjansko/

Pristigle prijave će pregledati komisija koju formira Zavod. Rezultati će biti objavljeni na sajtu Zavoda 15. februara 2021. Izabrani radovi će biti uvršteni u bazu projekata građanskog vaspitanja. Najuspešniji primeri će biti javno predstavljeni u martu 2021. godine u Beogradu.

Kontakt osoba za pitanja u vezi sa Konkursom je Eleonora Vlahović (eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs).

Više informacija o konkursu je dostupno na zuov.gov.rs

Izvor: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Koordinaciono telo 

 

homescontents