Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANjE PROJEKATA RADI FINANSIRANjA UNAPREĐENjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA OD JAVNOG ZNAČAJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA (ROK: 12. NOVEMBAR 2020)

29. Septembar 2020.

Ministarsvo rudarstva i energetike je 28. septembra raspisalo javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama.

Raspodela sredstava za finansiranje projekata će se odvijati u dve faze. U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata. U drugoj fazi će se doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.

Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine.

Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 12.novembra 2020. godine do 15 časova.

Akt o utvrđivanju liste redosleda projekata će biti objavljen na internet stranici Ministarstva http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php.  

Za informacije u vezi javnog poziva možete da se obratite na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs

Sva pitanja i odgovori će biti objavljeni na internet stranici Ministarstva.

Dodatne informacije o javnom pozivu su dostupne na  https://www.mre.gov.rs/latinica/javni-pozivi.php.

Izvor:  Ministarsvo rudarstva i energetike i Koordinaciono telo