Arhiva vesti
                   

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini

11. Jun 2013.

U okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 12.150.000,00 dinara, a sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 350.000,00 dinara. 

Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj, u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, a njime je obuhvaćeno oko 50 gradova i opština na nivou Republike Srbije, uključujući i opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa.

Opšti cilj Programa je povećanje stepena održivosti i jačanje konkurentnosti malih preduzeća i preduzetnika  koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja i posluju na područjy koje zaostaje u razvoju ovog sektora u odnosu na druge delove Srbije, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju uslove konkursa, koji su, zajedno sa odgovarajućim obrascima, dostupni  na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 24. jun 2013. godine.

Izvor: Nacionalna agencija za regionalni razvoj