Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (ROK: 2. DECEMBAR 2019)

30. Oktobar 2019.

Ministarstvo rudarstva i energetike je raspisalo javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, JP 2/19.

Cilj javnog poziva je unapređenje energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja, odnosno modernizacija sistema javnog osvetljenja, koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno gradskih opština.

Raspodela sredstava Budžetskog fonda za finansiranje projekata će se odvijati u dve faze. U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata. U drugoj fazi, će se, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetskom fondu, doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.

Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Politika” 30. oktobra 2019. godine.

Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 2.decembra 2019. godine do 15 sati.

Akt o utvrđivanju liste redosleda projekata biće objavljen na internet stranici Ministarstva, http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

Za informacije u vezi javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

Tekst javnog poziva i prateći prilozi su dostupni na  https://www.mre.gov.rs/latinica/javni-pozivi.php

 Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike i Koordinaciono telo