Arhiva vesti
                   

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

30. Oktobar 2019.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, sprovodi javnu raspravu o njegovom nacrtu koja će trajati od 25. oktobra do 22. novembra 2019. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, stručnu javnost, nevladine organizacije, kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe i predloge dostave Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na i-mejl: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6

Nacrt zakona biće predstavljen na okruglim stolovima koji će se održati 4. novembra 2019. godine u Novom Sadu, 12. novembra 2019. godine u Nišu i 18. novembra 2019. godine u Beogradu.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave, te isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu e-uprave.

Izradu Nacrta Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, i organizaciju javnih rasprava podržava Vlada Švajcarske u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“.

Nacrt zakona sa obrazloženjem, analizu efekata i Program javne rasprave možete naći na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Koordinaciono telo