Arhiva vesti
                   

ISTRAŽIVANjE O POLOŽAJU I POTREBAMA MLADIH NA SELU (ROK: 5. NOVEMBAR 2019)

30. Oktobar 2019.

Fondacija Ana i Vlade Divac sprovodi istraživanje o položaju i potrebama mladih na selu.

Ispituje se percepcija mladih o kvalitetu života mladih na selu, kao i perspektive mladih za njihov ostanak i kvalitetan život na selu. Na osnovu rezultata ovog istraživanja će se sačiniti konkretne preporuke koje će biti predstavljene relevantnim državnim institucijama, pre svega Ministarstvu omladine i sporta i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Mladi koji odlaze ili žive na selu mogu da popune online upitnik koji je dostupan na  https://www.emailmeform.com/builder/form/1H7BaD2K9yc . Upitnik sadrži 30 pitanja i za njegovo popunjavanje je potrebno oko 5 minuta.

Poverljivost i anonimnost učesnika će biti osigurani. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo u istraživačke svrhe, a biće analizirani i prikazani isključivo na grupnom nivou, kao generalni zaključci istraživanja.

Upitnik će biti otvoren do 5. novembra 2019. godine.

Fondacija ovo istraživanje realizuje kao deo projekta „Mreža omaldinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“  koju podržava Evropska komisija.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete kontaktirati  Kseniju Rakić,  ksenija.rakic@divac.com ili Bojanu Jevtović, bojana.jevtovic@divac.com.

Izvor: Fondacija Ana i Vlade Divac i Koordinaciono telo