Arhiva vesti
                   

INTERVJU KOJI JE MILAN MARKOVIĆ DAO LISTU „POLITIKA“

15. Juli 2009.

„Istraga će dati odgovor da li je eksplozija u Preševu povezana s napadom na pripadnike Žandarmerije kod Bujanovca koji se desio prošle nedelje. Ali, po svemu sudeći, cilj ovog terorističkog akta je da unese nemir i kompromituje sposobnosti i mogućnosti državnih organa i zaplaši albansko stanovništvo, a srpsko da podstakne da napusti Preševo”, rekao je Milan Marković, šef Koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, koji je u stalnom kontaktu sa predstavnicima lokalnih vlasti ove tri opštine na jugu Srbije.

Ministar Marković” kaže da je situacija na jugu Srbije složena i teška i logično je da niko nije zadovoljan. Jedan od problema, kako ističe, jeste obrazovanje Albanaca i nedostatak udžbenika na albanskom jeziku. „Osim policije zastupljenost Albanaca u republičkim institucijama na jugu Srbije je gotovo nikakva”, objašnjava Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, komentarišući nezadovoljstvo i Albanaca i Srba trenutnim stanjem u ovim opštinama.

Posle potpisivanja sporazuma o rekonstrukciji Koordinacionog tela, Albanci ponovo učestvuju u njegovom radu, ali i dalje nisu zastupljeni u republičkim institucijama u opštinama na jugu Srbije, kao što ni Srbi nisu zastupljeni u lokalnim organima vlasti. Šta ste uradili da se to promeni?

Postavili smo osnove za rešavanje tih problema, ali operativno bez ministarstava prosvete i pravde, većinu toga ne možemo da rešimo. Na primer, suđenje na albanskom jeziku. Postoje prava koja su garantovana Ustavom i zakonima, a koja se ne ostvaruju u ovim opštinama. S druge strane, Albanci često kao da imaju želju da se te stvari ne rešavaju, u nadi da će ti problemi biti njihovi instrumenti i argumenti u nekim situacijama.

U kojim situacijama?
Pre svega, u odnosima s međunarodnim zvaničnicima. I Albanci i Srbi zameraju Koordinacionom telu da ima više savetodavnu ulogu, da organizuje predstave i koncerte, umesto da rešava realne probleme integracije… Ja njih razumem u potpunosti, ali Koordinaciono telo nema moć da rešava takve probleme. Ono može da zahteva od nadležnih organa da reši probleme što i radimo.

Šta podrazumeva reforma obrazovanja na jugu Srbije?
Osim pripreme udžbenika na albanskom jeziku za osnovne i srednje škole, podrazumeva da od septembra u Medveđi budu otvorena odeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta Niškog univerziteta gde će se zajedno školovati Srbi i Albanci. Naš cilj je da Albanci iz Bujanovca i Preševa studiraju na svom jeziku po programima države Srbije.

Izjavljivali ste da su ove tri opštine inertne. Šta očekujete od njihovih rukovodstava da rade?
Ne samo u tim opštinama, već i u mnogim drugim predsednici moraju da budu mnogo agilniji.

Da li to znači da mislite da oni sada ne rade dobro?
Rade, ali uvek može bolje i svi moraju više da se trude. Često su opterećeni unutarpartijskim i međupartijskim odnosima. Moj predlog je da napravimo multietničku vlast, da Srbi uđu u lokalnu vlast Preševa i Bujanovca, jer bi to doprinelo smanjenju tenzija. Pozivam Albance da što pre obave rekonstrukciju vlasti u ove dve opštine.