Arhiva vesti
                   

DUG ZA STRUJU NA 120 RATA

26. Juli 2013.

Upravni odbor Elektroprivrede Srbije (EPS) usvojio je danas odluku o reprogramu duga za struju, kojim će dužnicima biti omogućeno da stari dug plate i na 120 rata. Nova mogućnost reprogramiranja duga biće moguća od 15. avgusta do 30. novembra ove godine, saopštio je EPS.

„Ovo je finalni reprogram i poslednja prilika da neplatiše reše nagomilane dugove“, poručuju iz te kompanije i dodaju da je nova mogućnost reprogramiranja usvojena na inicijativu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Stari dug podrazumeva dugovanja za električnu energiju dospela na dan 31. maj, a koja su neizmirena do 31. jula.Dužniku koji odluči da 60 odsto duga plati ođednom biće otpisano 40 odsto dugovanja.Stara dugovanja mogu da se, zavisno od visine duga, izmire u rasponu od 12 do 120 rata.

Reprogram do 60 rata podrazumeva otpis dela duga koji se kreće od 15 do 35 odsto.Plaćanje duga u rasponu od 60 do 120 rata ne uključuje otpis duga.Tokom reprograma ne obračunava se kamata na iznos reprogramiranog duga.

Da bi dužnik potpisao sporazum o reprogramu potrebno je da se obrati lokalnoj distribuciji, a jedan od uslova je i izmirenje mesečnog računa za električnu energiju utrošenu u junu. Sporazum o reprogramu mogu zaključiti svi dužnici, pa i oni koji su utuženi i oni kod kojih je pokrenuta prinudna naplata, ali uz uslov da privrednom društvu za distribuciju nadoknade sve troškove postupka.

Svi dužnici koji su ranije potpisali sporazume o reprogramu, ako žele, mogu da se jave distribuciji kako bi sporazum prilagodili novim povoljnijim uslovima izmirenja duga.

Ako kupac ne izmiri dve uzastopne rate i posle upozorenja, ugovor o reprogramu biće raskinut i obračunaće se celokupan dug s kamatom, kao da sporazum nije ni zaključen. Sporazum će sadržati i odredbu kojom se kupcu-dužniku stavlja do znanja da potpisivanjem sporazuma priznaje celokupan iznos starog duga i da u slučaju raskida sporazuma na ostatak duga neće staviti prigovor zastarelosti.

Izvor: Tanjug