Arhiva vesti
                   

DRUGA ŠKOLSKA GODINA ODELjENjA EKONOMSKOG FAKULTETA IZ SUBOTICE U BUJANOVCU

8. Jun 2012.

Bujanovac - Predstavnici Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i Ekonomskog fakulteta,  maturantima iz Bujanovca i Preševa predstavili su program fakulteta i pozvali ih da polažu prijemni ispit za narednu školsku godinu na odeljenju fakulteta u Bujanovcu.

„Ekonomski fakultet ima adekvatan program za sve studente, na odeljenju u Bujanovcu nastava se odvija na srpskom i albanskom jeziku, a za studente koji ne govore najbolje srpski jezik, obezbeđen i je kurs za ovladavanje jezikom“, istakao je prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta Aleksandar Grubor.

Studenti se mogu opredeliti za smer marketinga, a prilikom konkurisanja kandidati treba da  prilože original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi. Upis je 28. i 29. juna u prostorijama fakulteta u domu kulture u Bujanovcu, a polaganje prijemnog ispita biće 4. jula . Odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu otvoreno je prošle godine, i tada se na studije upisalo 69 budžetskih brucoša.