Arhiva vesti
                   

AKADEMIJA ŠKOLA CENTRALNE EVROPE: KONKURS ZA PREDLOGE ŠKOLSKIH INICIJATIVA KOJE DOPRINOSE DRUŠTVENOM RAZVOJU I SOCIJALNOM UKLjUČIVANjU (ROK: 28.02.2017)

27. Januar 2017.

Akademija škola Centralne Evrope (Academy of Central European Schools – ACES) je raspisala konkurs za projekte škola/zajednica koje se suočavaju sa društvenim izazovima. Školski projekti obezbeđuju konkretan okvir za kombinovano učenje, obuku, informisanje, delovanje i nove susrete. Oni čine učenje zanimljivijim, omogućuju da se iskusi uspešno učešće i građansko angažovanje, i promovišu razvoj kompetencija i veština mladih neophodnih za život i rad u 21. veku. Rad na relevantnim temama i gorućim pitanjima iz njihovog životnog okruženja zahtevaju od učenika i nastavnika da posmatraju stvari van okvira sopstvenih života i vidika. Delujući zajednički sa svojim partnerima, ostvaruju važan uticaj na svoje zajednice. Pored toga, međunarodna iskustva i razmena na Akademiji obezbeđuju širu evropsku perspektivu.

Učenici i nastavnici javnih škola u partnerskim zemljama aces-act local programa pozivaju se da pronađu lokalne vanškolske partnere i da podnesu predlog partnerskog projekta sa konkretnim idejama za saradnju na nivou zajednice. Poziv se odnosi na javne škole svih vrsta u zemljama koje ispunjavaju uslove učešća, sa ciljnom grupom učenika uzrasta od 13 do17 godina.

Jezik rada u okviru Akademije je engleski (međunarodna komunikacija), ali je upotreba drugih jezika u lokalnim projektima moguća.

Tema poziva je „Svaka osoba je važna. Zajedno za socijalno uključivanje“. Kako bi se na bolji način odgovorilo na goruća pitanja i društvene izazove zajednica u regionu, program aces – act local traži školske inicijative koje doprinose održivom društvenom razvoju i jačaju lokalno civilno društvo. Podneti predlozi projekata moraju da se odnose na navedenu temu. Više informacija o temi može se pronaći na http://www.act-local.aces.or.at/calltopic2017    

Poziv je otvoren do 28. februara 2017. godine.

Više informacija na www.act-local.aces.or.at/projectcontest

Izvor: Akademija škola Centralne Evrope i Koordinaciono telo