Arhiva vesti
                   

25. februar 2009.

25. Februar 2009.

Konkurs za novi krug podsticajnih kredita, namenjenih razvoju preduzeća i preduzetnika u najnerazvijenijim opštinama, počeo je 24. februara.

Državni sekretar Dejan Jovanović iz ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja rekao je da su za podsticajne kredite obezbeđene 2,49 milijarde dinara iz budžeta. Prednost u dodeli tih kredita imaće preduzetnici i firme koji odobrena sredstva ulažu u proizvodnju i usluge, kao i oni koji sredstva koriste za izgradnju novih objekata ili povećanje postojećih kapaciteta. Podsticajni krediti namenjeni su za ukupno 40 najnerazvijenijih opština, među kojima su i  Preševo i Bujanovac.

Zainteresovani preduzetnici će moći da računaju sa zajmovima od 500.000 do tri miliona, a pravna lica od dva do 250 miliona dinara, pod uslovom da u poslednje dve godine nisu poslovali s gubitkom.
Prednost će imati oni koji su obezbedili sopstveno učešće i koji nameravaju da zaposle radnike sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja.

Ovi zajmovi neće moći da se koriste za otvaranje novih preduzetničkih radnji, za programe primarne poljoprivredne proizvodnje, finansiranje trgovine, ni za kupovinu putničkih vozila ili opreme za igre na sreću ili kladionice.

Tri osnovna cilja ove kreditne podrške razvoju najnerazvijenijih područja  su podsticaji za dodatna ulaganja, podsticanje zapošljavanja i podizanje životnog standarda. Ovakva ulaganja u nerazvijene opštine su značajna i zbog toga što se time podstiče ravnomerniji regionalni razvoj u celini.

homescontents