Архива вести
                   

ВОЈСКА ПОЗИВА СВЕ ПУНОЛЕНТЕ МЛАДИЋЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

24. jануар 2020.

Министарство одбране упутило је позив за увођење у војну евиденцију особа које ове године постају пунолетне, младићима рођеним 2002. године, као и старијих годишта који нису уведени у војну евиденцију.

“Напомињемо да увођење у војну евиденцију не значи позивање на служење војног рока, већ представља обавезу дефинисану Законом о војној, радној и материјалној обавези”, наводи се у саопштењу Министарства одбране.

Лица мушког пола ту законску обавезу треба да регулишу јављањем у надлежни Центар Министарства одбране за локалну самоуправу. Потребно је да на увид понесу личну карту или, уколико је лице не поседује, неку другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет.

Увођење у војну евиденцију могуће је обавити сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова, а општи позив за увођење у војну евиденцију траје до 28. фебруара, после чега ће бити упућивани појединачни позиви свима који се нису одазвали.

Младићи који бораве у иностранству своје право и законску обавезу испуњавају у надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у земљи боравка. Потребно је да на увид понесу важећу путну исправу.

Детаљније информације о увођењу у војну евиденцију можете пронаћи на сајту Министарства одбране (део Обавезе одбране), на

http://www.mod.gov.rs//multimedia/file/staticki_sadrzaj/vojna_obaveza/2020/PlakatUvodjenje%20u%20VojnuEvidenciju2020-32_6x43_6cm.pdf    

Упитник за увођење регрута у војну евиденцију и Пријава података о регруту – војном обвезнику су доступни на  http://www.mod.gov.rs/cir/8851/upitnik-za-uvodjenje-regruta-u-vojnu-evidenciju-i-prijava-podataka-o-regrutu-vojnom-obvezniku-8851

Извор: Југмедиа и Координационо тело