Архива вести
                   

СУБВЕНЦИОНИСАНИ КРЕДИТИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ У САРАДЊИ СА 11 БАНАКА (РОК: 1. НОВЕМБАР 2020)

4. јун 2020.

Министарство пољопривреде ће, у сарадњи са пословним банкама, и ове године субвенционисати део камате на кредите пољопривредника код пословних банака

Овакав вид кредитирања се показао као веома популаран јер пољопривредницима олакшава приступ кредитима и омогућава да под повољним условима дођу до новца за унапређење производње.

Према информацијама добијеним од Министарства пољопривреде, ова ресорна институција је потписала уговор са 11 банака. Министарство је потписало уговор о субвенционисаним кредитима са Кредит Агрикол Србија, НЛБ, ПроКредит Војвођанском, Комерцијалном, Поштанском штедионицом, АИК, Интеса, Халкбанк, Сбербанк и УниКредит банком.

Кредитна подршка одобраваће се за:

- развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња,

- развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства,

- инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему,

- набавку хране за животиње,

- инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи.

Кредити се одобравају и исплаћују у динарима.

Фиксна каматна стопа износи 3% на годишњем нивоу, односно 1% за физичко лице са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица.

Физичко лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

Кредитна подршка се остварује подношењем писменог захтева банци уз достављање пратеће документације.

Рок за подношење захтева за кредите банци је 1. новембар текуће године.

Извор: Агроњуз и Координационо тело