Архива вести
                   

РАСПИСАН КОНКУРС ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2020 (РОК: 18. ЈАНУАР 2020)

11. децембар 2019.

У оквиру програма Градови у фокусу, Министарство културе и информисања Републике Србије је расписало конкурс под називом Градови у фокусу 2020, који пружа прилику јединицама локалних самоуправа да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе и појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури), унапреде своје капацитете у култури и културну понуду. Изабране ЈЛС понеће титулу - Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.

Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији одабране ЈЛС. Годишње предлоге програма ЈЛС ће достављати у виду конкурсне документације - пројекта.

Општи циљеви Програма су:

- Унапређена област културе и уметности у локалним срединама;-

- Обогаћен културни живот;

- Подстакнут развој креативности и културне разноликости;

-  Препознате специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалне заједнице.

Специфични циљеви Програма су:

- Подстакнут допринос културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким  приоритетима;

- ојачани капацитети културе на локалном нивоу, као и унапређена међуресорна (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторска (јавни, приватни и цивилни сектор) сарадња;

- обогаћена културна понуда и подигнут квалитет садржаја;

- очувана и унапређена културна разноликост и интеркултурни дијалог;

- унапређена и осавремењена културна инфраструктура;

- заштићени и ревитализовани споменици културе;

- унапређена регионална и међународна културна размена и сарадња;

- унапређена доступност културних садржаја свим грађанима и подстакнута културна партиципација са посебним освртом на осетљиве друштвене  групе;

- створено подстицајно окружење за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.

На конкурс могу да се јаве искључиво јединице локалне самоуправе (град или општина)

Конкурс отворен до 18. јануара 2020. године.

Додатне информације о конкурсу су доступне на http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-gradovi-u-fokusu-2020

Извор: Министарство културе и информисања и Координационо тело