Архива вести
                   

РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИКА КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА У 2016. ГОДИНИ

7. новембар 2016.

Конкурс за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2016. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, објављен је 06.09.2016. године у дневном листу „Политика“, на web сајту Службе Координационог тела, општина Бујановац и Медвеђа и канцеларија за локални економски развој у Бујановцу, Прешеву и Медвеђи. Рок за подношење пријава је истекао 30.09.2016. године.

Конкурсна комисија у саставу: Јелена Марјановић, в.д. помоћнице директорке Службе Координационог тела, председница комисије, Енис Салихи, представник општине Бујановац, члан комисије, Арменд Алиу, представник општине Прешево, члан комисије, Дејан Симић, представник општине Медвеђа, члан комисије, Милан Ракић, представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, члан Комисије, Бранко Филиповић, представник Министарства рударства и енергетике, члан Комисије, Милан Ћупрић, представник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, члан комисије, Тихомир Рајић, представник Министарства привреде, члан Комисије и Драгован Милићевић, независни експерт економске струке, именована Решењем о формирању комисије  за оцењивање и селекцију пријава за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву 100 број 401-00-00021-39/2016-01 од 04.10.2016. године, заседала је 12. и 13. октобра и прегледала све пристигле пријаве.

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло 39 пријава, од чега 24 испуњава услове конкурса, док је 15 пријава одбијено због неиспуњености формалних услова конкурса.

Након истека рока за жалбу, комисија је разматрала 7 приговора који су пристигли и у складу са одлуком, на основу чега је одобрено финансирање следећих пријава:

 

1) општина Бујановац

1. „MINOR COM“, село Биљача бб, Бујановац – 65 бодова – износ одобрених средстава 2.679.950,00 динара;

2. ДОО „CORNIZA“, Косовска 107, Бујановац – 64 бода - износ одобрених средстава 2.994.600,00 динара;

3. „UNIKAT“ ДОО, Косовска 107, Бујановац – 61 бод - износ одобрених средстава 3.000.000,00 динара;

4. „TERMOPAN GLASS“ ДОО, Иљаз Сељими 12, Бујановац – 57 бодова - износ одобрених средстава 2.502.190,30 динара;

5. „NIKI COM“ , Индустријска зона бб, Бујановац – 55 бодова - износ одобрених средстава 2.970.450,00 динара;

6. „VLLEZRIT OSMANI“ ДОО, село Биљача бб, Бујановац – 53 бода - износ одобрених средстава 2.945.752,00 динара;

7. „LABI COMERC“ ДОО, Петра Драпшина 72, Бујановац – 47 бодова - износ одобрених средстава 2.466.800,00 динара;

8. ОД „MIS“, село Петка бб, Кленике, Бујановац – 45 бодова – 2.097.485,30 динара (напомена: за подносиоца пријаве ОД „MIS“, није предложен захтевани износ од 2.940.000,00 динара, већ остатак до пуног износа опредељених средстава).

Укупан износ средстава за општину Бујановац: 21.657.227,60 динара.

 

2) општина Прешево

1. „NURA“ ДОО, 15. Новембра бб, Прешево – 80 бодова – износ одобрених средстава 2.950.000,00 динара;

2. ПУП „FLUIDI“ ДОО, село Жујинце, Прешево – 66 бодова - износ одобрених средстава 3.000.000,00 динара;

3. „ŠERA“ДОО, село Рајинце бб, Прешево – 64 бода- износ одобрених средстава 2.976.372,00 динара;

4. ОД „MAJ COM“, Абдуле Крашнице 17, Прешево – 55 бодова - износ одобрених средстава 3.000.000,00 динара;

5. „KERAMIKA“ ДОО, село Црнотинце бб, Прешево – 47 бодова - износ одобрених средстава 3.000.000,00 динара;

6. СЗР „LIMANI COM“, село Рајинце бб, Прешево – 42 бода - износ одобрених средстава 1.817.180,40 динара.

Укупан износ средстава за општину Прешево: 16.743.552,40 динара.

 

3) општина Медвеђа

1. „МЕТАЛ БОЛЕ“, Реткоцерска бб, село Реткоцер, Медвеђа – 59 бодова – износ одобрених средстава 1.599.220,00 динара;

Укупан износ средстава за општину Медвеђа: 1.599.220,00 динара динара.

 

Пријаве:

1. „CAKI BAU“ ДОО, Велики Трновац бб, Бујановац – 39 бодова;

2. ПР „EKOMED – MOKI“, Карађорђа Петровића 103, Бујановац – 37 бодова;

3. ДОО „WHITE STAR“, Карађорђа Петровића 251, Бујановац – 36 бодова;

4. СЗР „MAHAGONI“, Велики Трновац, Бујановац – 31 бод;

5. МУТР „НЕДЕЉКОВИЋ“, Карађорђа Петровића 1, Бујановац- 27 бодова.

6. „STONE – GURI 06“ ДОО, 15. Новембра бб, Прешево – 40 бодова;

7. „GUMAL PRODUKT“ ДОО, село Ораовица бб, Прешево – 39 бодова;

8. ССР „BURIMI ABB, село Жујинце бб, Прешево – 27 бодова;

9. СЗР „SULJA SULEJMAN EMINI“, село Ораовица бб, Прешево – 26 бодова.

оцењене су као исправне, али због броја бодова нису добила средства на овом конкурсу.

 

Извор: Координационо тело