Архива вести
                   

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ МОЛБЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

30. октобар 2019.

Комисија Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа за доделу ђачких стипендија ученицима средњих школа за школску 2019/2020 годину, на основу записника 100 број 45-00-00001-21/2019-01 од 16.10.2019 године, записника 100 број 45-00-00001-22/2019-01 од 17.10.2019 године, записника 100 број 45-00-00001-23/2019-01 од 21.10.2019 године и расположивих финансијских средстава објављује прелиминарне ранг листе ученика за добијање ученичких стипендија из ове три општине.

Преузми документ:

Прелиминарна ранг листа Прешево 2019 (pdf)

Прелиминарна ранг листа Бујановац 2019 (pdf)

Прелиминарна ранг листа Медвеђа 2019 (pdf)

Приговори на прелиминарну ранг листу кандидата могу се доставити Служби Координационог тела на исти начин као и молбе за доделу стипендија најкасније у року од 15 дана по објављивању прелиминарне ранг листе. Кандидати за доделу стипендија имају право на приговор у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору стипендиста, а у складу са чланом 32. и 147. Закона о општем управном поступку. 

У приговору се морају навести разлози за подношење приговора и образложење, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа доказна документација.

Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа доказна документација неће се разматрати. Приговор који није благовремен или који је поднет од стране неовлашћеног лица ће бити одбачен. Комисија за ученичке стипендије ће разматрати све пристигле приговоре и утврдити коначну ранг-листу кандидата.

Коначна ранг листа и списак кандидата са примерцима уговора Служба Координационог тела ће сачинити и доставити школама у року од осам дана од истека рока за приговоре на ранг листе.

Извор: Служба Координационог тела Владе Републике Србије