Архива вести
                   

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА У ИТ СЕКТОРУ

27. октобар 2017.

ИТ сектор је један од највећих нето извозника у Србији и растао је стопом од преко 10% сваке године, са јаким потенцијалом за будући раст. Тај сектор тренутно запошљава око 20.000 радника. Просечна плата по раднику у ИТ сектору је скоро троструко виша него у другим привредним гранама. Сваки радник у ИТ сектору доприноси извозу Србије око 40 хиљада евра годишње.

Опис програма

Краткорочни пилот програм обуке осмишљен је са циљем да брзо допринесе понуди талената на тржишту рада и финансиран је од стране Владе Републике Србије у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат се састоји од две фазе – у првој пилот фази је учествовало 100 полазника и 4 организатора обука. У другој фази ће учествовати још 900 полазника.

Начин пријаве
Пријавите се за учешће у програму на https://www.itobuke.rs/prijavni-formular/ Пријаве су отворене до  5. новембра 2017.

Право учешћа имају сви пунолетни грађани Србије који су завршили средњу школу.Право учешћа немају грађани који тренутно студирају или су завршили више од две године студија на информатичким смеровима (смерови са више од 20% испита из ИТ предмета) на факултетима или високим школама.

Грађани који студирају или су завршили факултете на смеровима који су имали мање од 20% испита из ИТ предмета могу да учествују у програму. Грађани који су запослени имају право учешћа у програму уколико имају довољно времена да се посвете курсу. Запослени који тренутно не раде или нису радили више од шест месеци на програмерским позицијама у индустрији имају право да учествују.

Конкурс је отворен до 05.11.2017. године .

Додатне информације о конкусру су доступне на https://www.itobuke.rs/

Извор: Влада Републике Србије – Прекфалификације за ИТ и Координационо тело