Архива вести
                   

ПОЗИВ ЗА ОЦД И НЕФОРМАЛНЕ ГРУПЕ: МЕНТОРСКА ПОДРШКА ЗА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА НА ЛОКАЛНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ

31. јули 2019.

Ресурс центар за организације цивилног друштва у Србији позива организације цивилног друштва и нефромалне групе грађана да се пријаве за менторску подршку за јавно заговарање у вези са јавним политикама на локалном и националном нивоу. Менторска подршка ће подстаћи и оснажити иницијативе организација цивилног друштва и неформалне групе на локалном нивоу да заговарају политике које су од значаја за њихову заједницу. Резултат ове активности ће бити утицање на политике и оснаживање већег броја ОЦД да се позиционирају као партнер власти и активни учесници у креирању јавних политика.

Циљ позива је да организације цивилног друштва и неформалне групе кандидују своје иницијативе, коментаре и предлоге за измену или формулисање јавних политике, након чега ће са сарадницима Ресурс центра радити на осмишљавању, планирању и спровођењу кампање јавног заступања. Изабрани представници удружења или неформалних група ће имати прилику да утичу на јавне политике.

У наредне две године ће бити подржано 45 иницијатива.  

Менторску подршку спровођењу иницијатива пружиће експерти и стручњаци у области јавног заговарања који су квалификовани за тему за коју се организација/група пријављује.

Услови које ОЦД/неформална група треба да испуни:

  1. Попуњен формулар  (https://gradjanske.civicatalyst.org/javnozagovaranje )у коме се дефинише циљ иницијативе јавног заговарања
  2. Јасна идеја о томе који акт/праксу/политику ОЦД/неформална група жели да промени у својој средини
  3. Спремност да се посвети раду у периоду од више месеци (у зависности од трајања плана јавног заговарања)
  4. Редовно комуницирање са ментором Ресурс центра о активностима које се спроводе у циљу имплементације иницијативе.

Ресурс центар ће обезбедити:

  1. Ментора – експерта у области у којој се заговарање спроводи
  2. План менторске подршке са циљевима и резултатима заговарања
  3. Рефундацију путних трошкова за састанке са ментором
  4. Покривање ситних трошкова насталих током спровођења кампање/иницијативе (штампани материјали и сл.).

Ресурс центар није у могућности да обезбеди финансијска средства за спровођење кампање (плате, канцеларијске трошкове…)

Више информација о позиву можете добити путем имејл адресе: resurscentar@parlament.org.rs.

Позив ће бити отворен до попуне предвиђених капацитета ментора и експерата.

Извор: rc.gradjanske.org и Координационо тело