Архива вести
                   

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

18. април 2017.

Београд - Министарство пољопривреде и заштите животне средине покренуло је нови програм субвенционисања младих пољопривредника.

Подстицаји обухватају подршку следећим програмима:

1) програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње и припреме пољопривредних производа за тржиште на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника

2) програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника

3) програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење прераде млека, поврћа и воћа на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Право на подстицаје имају:

  1. пунолетни млади пољопривредници- носиоци комерцијалних породичних пољопривредног газдинства и
  2. млади предузетници који на дан подношења пријаве на конкурс имају навршених 18, а највише 40 година живота.

Предност приликом рангирања поднетих пријава ће имати инвестиције које се односе на припрему за продају или прераду примарних пољопривредних производа у сврху остваривања додатне вредности пољопривредних производа, посебно ако долазе из неразвијених подручја са отежаним условима за бављење пољопривредом, младе пољопривреднице, као и особе које имају одговарајуће образовање из области пољопривреде, или чија предузећа послују са позитивним билансом.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Конкурс, који расписује Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину.

Подносилац на Конкурс подноси само једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години, за једну или више инвестиција.  

 Максимални износ подстицаја по кориснику је 1.200.000,00 динара.

Додатне информације о овом програму, као и правилник и пријава, су доступне на http://subvencije.rs/vesti/podsticajna-sredstva-za-mlade-poljoprivrednike/

Извор: Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Координационо тело