Архива вести
                   

ОСНАЖИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКАТА

4. децембар 2018.

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије је објавила позив за подношење предлога пројеката у оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, који финансира Европска Унија кроз Програм ИПА 2016 - Инструмент за Претприступну помоћ ИИ (ИПА ИИ), а који спроводи Стална конференција градова општина – Савез градова и општина Србије.

Општи циљ овог позива за достављање предлога пројекта је:

Јачање положаја ромске популације у локалним заједницама кроз имплементацију приоритетних националних и локалних стратешких мера.

Специфични циљ(еви) овог позива за достављање предлога пројекта су:

1. Унапређење социјалног и економског положаја ромског становништва кроз активности запошљавања које спроводе локалне заједнице.

2. Подршка активностима које имају за циљ борбу против дискриминације и промовисање равноправности ромске популације.

Смернице за апликанте и сва пратећа документација на енглеском, српском и ромском језику су доступне за преузимање на http://www.skgo.org/strane/337

Концепти предлога пројеката се достављају на енглеском језику, док се комплетна пријава предлога пројекта може доставити на енглеском или српском језику.

Превод пројектне документације на ромски језик је информативног карактера и не користи се за попуњавање.

Крајњи рок за достављање предлога пројеката је 18. фебруар 2019. године.  

Извор: Стална конференција градова и општина и Координационо тело