Архива вести
                   

ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

20. фебруар 2012.

Бујановац - Министарство животне средине и просторног планирања доделило је општини Бујановац 12.600.000 динара за набавку камиона за сакупљање отпада, као и једног булдожера за одржавање градске депоније. Прошле године је од овог министарства општина Бујановац добила близу 10 милиона динара за куповину контејнера у селу Велики Трновац и за санацију градске депоније.