Архива вести
                   

ОБУКА ЗА СКУПЉАЧЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

21. август 2012.

Невладина организација “ Поречје”  из Вучја , уз финансијску подрску “Каритаса“ из Луксембурга, покренула је пројекат ,,Подршка сакупљачима секундарних сировина у јужној Србији”.

Циљ  пројекта је допринос побољшању услова живота маргинализоване популације у јужној Србији, а спроводиће се до првог квартала 2013. године кроз оснаживање и подршку 40 сакупљача  секундарних сировина.

Овај пројекат подржава и запошљавање припадника  ромске националне мањине кроз програме за сакупљаче секундарних сировина и обезбеђује техничку и материјалну подршку за 20 сакупљача секундарних сировина, рекао је Зоран Живковић, представник НВО „Поречје“.

У оквиру пројекта ће се одабрати 40 корисника у сарадњи са Центром за социјани рад  и Ромском канцеларијом за заштиту и остваривање личних и колективних права ромске националне мањине у Врању.

Следи обука за 40 сакупљача секундарних сировина, која ће бити организована у еколошком кампу ове организације.

„Наши корисници ће проћи две врсте обуке, обуку за подношење молби за грантове и обуку која се односи на квалификацију отпада и безбедно управљање њиме“, рекао је Живковић.

НВО „Поречје“ ће организовати састанке са локалним властима, комуналним предузећима и фирмама која се баве откупом отпада и рециклажом, додао је Живковић.