Архива вести
                   

ОБУКА У ОБЛАСТИ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА (РОК: 15. ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ)

5. децембар 2019.

The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) је објавио позив организацијама цивилног друштва да се пријаве за основне и напредне обуке у области родно одговорног буџетирања, које ће бити организоване у оквиру The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) пројекта.  

Организације цивилног друштва које буду учествовале на поменутим обукама ће моћи да се пријаве и за доделу бесповратних средстава за истраживање и сачињавање извештаја о примени родно одговорног буџетирања и родне анализе буџета или буџетских политика, уз одговарајућу подршку стручњака  у области родно одговорног буџетирања.

GBWN посебно позива да се на обуку пријаве женске организације – организације које се баве унапређењем и остваривањем права жена, заговарањем у тој области, као и оне које раде директно са женама из рањивих група, као што су жене са села, особе са инвалидитетом, сиромашни, сексуалне мањине итд.; “Think - Tank” организације које раде на реформама, посебно оним релевантним за процес придруживања ЕУ – реформама у  образовању, области старења, омладинских политика, јавне администрације итд, као и организације цивилног друштва чији се рад односи на јавне финансије (буџет или јавне набавке) – односно које се баве јавним финансијама, праћењем буџета и буџетске политике, као и надгледањем јавних набавки.

Додатне информације о обукама и пријавни формулар су доступни на http://media.genderhub.org.rs/2019/11/Poziv-za-prijave.pdf

Извор: Грађанске иницијативе и Координационо тело