Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА

8. мај 2018.

Министарство омладине и спорта објавило је јавне конкурсе за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора, и то:

1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу;
2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
3. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су закон”;
4. Јавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;
5. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије.

Рок за достављање предлога програма и пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 15. маја 2018. године.

Додатне информације о јавним конкурсима, као и конкурсна документација са смерницама за подносиоце пројеката, су доступне на http://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora2

Извор: Министарство омладине и спорта и Координационо тело