Архива вести
                   

ОБАВЕЗА ОТВАРАЊА ПОСЕБНОГ НАМЕНСКОГ РАЧУНА ЗА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

23. март 2016.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије обавештава организације цивилног друштва да је поново уведена обавеза отварања посебног наменског рачуна код Управе за трезор за оне организације којима се врши пренос буџетских средстава.

Ова обавеза дефинисана је Правилником о измени и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор, (Службени гласник РС, бр. 24/2016.)

Оба правилника су доступна на http://www.civilnodrustvo.gov.rs

Извор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Координационо тело