Архива вести
                   

НОВИ ПРОЈЕКТИ У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ - ТРАНСФЕР СТАНИЦА И ФАБРИКА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

12. јун 2018.

Бујановац - Општина Бујановац би у наредних месец дана требало да добије трансфер станицу за селективно раздвајање отпада, чиме би био решен дугогодишњи проблем са одлагањем смећа на градској депонији, која нема потребне капацитете и не задовољава основне стандарде.

„Донацијом Европске уније смо обезбедили опрему, а у наредним данима очекујемо завршетак радова на платформама на којима ће она бити инсталирана, тако да ће трансфер станица почети са радом у року од месец дана,“ изјавио је председник општине Бујановац Шаип Камбери.

Трансфер станица ће заменити постојећу депонију, која из године у годину угрожава животну средину и здравље људи. Активирањем трансфер станице сакупљено смеће се више неће одлагати на депонију, него ће се пресовати у велике контејнере и одвозити на регионалну санитарну депонију „Метерис” у Врању.

Општинске власти раде и на пројекту изградње фабрике за пречишћавање отпадних вода. Локална самоуправа ће настојати да део средстава потребних за израду пројектних планова обезбеди кроз програм   „ЕУ ПРО”.

„Покушавамо да пројектом обухватимо све месне заједнице чија конфигурација терена то дозвољава. Насеља поред реке Моравице, као и она у близини Бујановца, ће бити прикључена пројекту колектора за Велики Трновац, Раковац, Српску Кућу и Бујановац”, казао је Камбери.

Фабрика за пречишћавање отпадних вода ће бити изграђена недалеко од Бујановачке бање.

Извор: Југпрес и Координационо тело