Архива вести
                   

НОВИ ПОЗИВ ФОНДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН (РОК: 10. ДЕЦЕМБАР 2019)

14. новембар 2019.

Фонд за Западни Балкан (WBF) је објавио трећи регионални позив за пројекте, који је усмерен на промовисање сарадње и дељење заједничких вредности међу заједницама, цивилним друштвом и грађанима у региону.

Конкурс је отворен за организације цивилног друштва (ОЦД) и друге непрофитне организације, а рок за пријављавање је 10. децембар.

Приоритетне области које ће бити подржане су:

1. сарадња у области културе;

2. образовање и размена у области науке;

3. одрживи развој.

Укупан буџет трећег позива износи 250.000 евра.

Максималан износ по пројекту је 12.000 евра, од чега учешће ЊБФ-а не може да буде више од 80% укупних трошкова пројекта.

 Позив је отворен за правне субјекте, непрофитне организације, НВО, пословна удружења (пољопривредна удружења, привредне коморе, туристичке организације), просветне институције (универзитети, факултети, школе, институте, истраживачки центри, академије наука), институције локалне самоуправе, као и институције у области културе и спорта (музеји, уметничке галерије, позоришта, библиотеке, удружења културних установа, спортска удружења).

Апликант може да поднесе само један пројекат као носилац и један као партнер.

Планирана дужина трајања пројекта не може да пређе 12 месеци од тренутка потписивања уговора.

Конкурс подразумева пројектна партнерства, односно заједнички предлог најмање три партнера (носилац пројекта и два партнера). Партнери морају да буду из најмање три земље које учествују у WBF-у.

Смернице за учешће на конкурсу су доступне на http://westernbalkansfund.org/wp-content/uploads/2019/10/WBF-3rd-Call-for-Proposal-Application-Guidelines.pdf

Пријава обухвата попуњен пријавни формулар, формулар за буџет и формулар за изјаву главног апликанта, које је могуће преузети на сајту WBF-а  westernbalkansfund.org

Извор: SEEcult.org и Координационо тело