Архива вести
                   

НОВЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

31. јули 2020.

Посредством пројекта немачко-српске развојне сарадње „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, који спроводи GIZ, објављене су публикације „Водич за обезбеђење услуга социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе“ и „Палијативно збрињавање – Водич за запослене у социјалној заштити“.

Издања су намењена запосленима у систему социјалне заштите на локалном нивоу, а производ су чињенице да су општине и градови Законом о социјалној заштити препознати као важни актери у обезбеђивању услуга социјалне заштите. Исту улогу даје им и Закон о локалној самоуправи, према коме општина односно град доноси програме развоја, укључујући и развој социјалне заштите, а у области социјалне заштите још оснива установе, прати и обезбеђује њихово функционисање, доноси прописе о правима у социјалној заштити и др.

Улога општина и градова у развоју услуга садржана је у различитим групама активности, као што је иницирање планирања, партнерстава и иновација, али и одговорности за постојање услуга које су у њиховој надлежности и за којима постоји потреба међу грађанима. Ово значи да управо они, општине и градови, морају обезбедити одређене услуге социјалне заштите. Обезбедити услуге социјалне заштите значи обезбедити: нормативно-правни основ, финансијска средства и организацију или више њих, које пружају услуге.

Преузмите публикације:

 Извор: www.skgo.org и Координационо тело