Архива вести
                   

НАПРЕДАК У ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

30. мај 2017.

Београд-Транспарентност Србије je саопштила да је истраживање 15 градова и општина Србије показало да постоји одређени напредак у погледу транспарентности рада општинских управа, али да је потребно да се даље унапређује транспарентност. Према Индексу транспарентности локалне самоуправе најбољу оцену је добио град Панчево (67), а следе Рашка (62), Врање (62), Лесковац (61), Краљево (57), Параћин (56), Нови Сад (48), Ниш (48), Тутин (47), Бујановац (47), Крагујевац (43), Нови Пазар (39), Београд (34), јагодина (26) и Прешево (11).

Сарадник Транспарентности Србије, Златко Минић казао је на конференцији за новинаре да је овогодишње истраживање, рађено на узорку од 15 локалних самоуправа, показало да је више градова и општина напредавало у односу на истраживање спроведено 2015. године, којим је било обухваћено 145 градова и општина, а да је Прешево због промене власти оправдано назадовало. Минић је оценио да постоји огроман простор и потреба за унапређење транспарентности, јер су и градови који су најбоље оцењени у овогодишњем истраживању, остварили постављене стандарде  тек у две трећине критеријума.

Минић је рекао да би требало инсистирати на доступности података у скупштинама, већима, јавним предузећима и установама. Посматрано по категоријама, како је рекао, најбоље су оцене по питању транспарентности података о јавним набавкама, док је стање најлошије по питању јавних предузећа и установа.

"Многа јавна предузећа немају сајтове, не обављују оно што је законски прописано. Јавна предузећа и установе су годинама неуралгичне и потребан им је велики ниво транспарентности“, рекао је Минић.  Он је навео да градови и општине не излазе ван оквира законских обавеза, а да се често те обавезе крше или се испуљавају формално.

Програмски директор ТС, Ненад Ненадић, износећи препоруке за унапређење транспарентности градова и општина,  рекао је би сви требало да раде на систематичнијем представљању информација на сајту, креирању посебне странице на сајту посвећене активностима скупштине и већа, као и отварању посебне странице „буџет“.

„Транспарентност Србије препоручује редовно организовање јавне расправе о буџету у којој ће учествовати грађани, а не само корисници буџета, као и отварање посебне странице посвећене јавним набавкама“, рекао је Ненадић.

Међу препорукама ТС су и да би требало да се информације о јавним конкурсима систематизују са резултатима конкурса, да информације о трошковима буду видно истакнуте, да се снимци скупштинских седница поставе на сајтове, да се одреде фиксни термини за пријем грађана код градоначелника, да се учине јавним подаци о непокретностима, да се успостави активно анкетирање грађана о задовољству општинских служби и да се редовно одржавају конференције за новинаре.

Извор: агенција Бета, Б92 и Координационо тело