Архива вести
                   

МЕНТОРСТВO ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

27. април 2015.

Бујановац – НВО „Ресурс центар“ из Бујановца, који већ стекао искуство у спровођењу обука чланова организација цивилног друштва,  прошлог петка је успешно организовао радионицу која се односила на стратешку комуникацију са медијима.

Програми и услуге „Ресурс центра“обликовани су тако да одговоре на реалне потребе цивилног друштва и актера важних за његов развој.  Са својом групом тренера, „Ресурс центар“из Бујановца је до сада одржао око 2,5 хиљаде тренинга

Фатимир Јахију, члан „Ресуср центра“из Бујановца, је о раду ове невладине организације рекао:

„Тренинге ћемо  у будућносто организовати самостално, а сада имамо помоћ експерта из „Тасца“.  У будућности ће обуку изводити наш тим од око 30 младих тренера, који су били обухваћени нашим програмом за малде у Бујановцу. Циљ нам је да ојачамо капацитет организација цивилног друштва и да малде људе укључимо  у процес доношења одлука. Новина  у раду „Ресурс центра“ је увођење „хелп деск-а“ који ће обезбеђивати информације организацијама цивилног друштва, а имамо и разне публикације које је објавио Тацсо.  Поред тога,  правни оквир се доста мењао последњих година,  па постоји потреба да локалним организацијама помогнемо да схвате да и они  могу и  да се укључе у овај процес.

Извор: ТВ Бујановац и Координационо тело