Архива вести
                   

МЕДВЕЂА: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

8. април 2020.

Медвеђа - Грађани општине Медвеђа, који имају потребу за добијањем дозволе за кретање у време полицијског часа неопходно је да се обрате локалној самоуправи општине Медвеђа и доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе.

Захтеви за кретање се односе на лица којима је неопходна услуга помоћи у кући (услуга социјалне заштите, али и непосредно договорена помоћ између два физичка лица), као и родитељи којима је правоснажном судском предсудом регулисано виђање детета (преузимање и враћање од једног родитеља) у терминима који улазе у време трајања полицијског часа, и потребна им је дозовола за кретање.

Захтев за кретање мора садржати следеће податке: име и презиме, јединствени матични број грађана, врсту услуге које лице пружа, односно уколико је у питању преузимање и враћање детета родитељу према правоснажној судској пресуди уписати број судске пресуде.

Општина Медвеђа ће након провере доставити захтеве Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће након провере исте достављати Министарству унутрашњих послова ради издавања дозволе.

Захтеве је неопходно подносити Општинској управи општине Медвеђа у писаном облику путем редовне поште или електронским путем.

За све наведене информације можете се обратити на следеће контакте:

- поште: Општинска управа општине Медвеђа, Краља Милана 48, 16240 Медвеђа,

-  е-маил: pisarnica@medvedja.org.rs

- телефоном на број: 016/891-138.

Извор: Инфо центар југа и Координационо тело